Se alla

Hög tid för en husläkarreform

Kontakt med otaliga läkare och att själv hamna mellan stolarna är vardag i Sverige för långtidssjuka.
Sjukvårdspolitik handlar om att ingen ska behöva vara rädd för framtiden och därför behövs en
primärvårdsreform.
Det fattas en hel del i regeringens förslag. Dagens vårdval behöver exempelvis moderniseras och få
mer fokus på kontinuitet och relationer.
Vi vill också skapa ett komplement till dagens vårdval, med fokus på patientnära, småskalig vård där
storskalig vård har svårt att etableras. Företagar – tröskeln ska vara låg för engagerade yrkespersoner
där det i dag är svårt att få vård. Det ska inte vara nödvändigt att anställa många yrkeskategorier – i
stället ska läkare och distriktssjuksköterska kunna sluta avtal med dietister, psykologer,
fysioterapeuter och vice versa, så att patienterna kan få det stöd de behöver. Det skulle göra skillnad
för både landsbygd och förorter.
Framför allt måste läkaren som patienterna känner vid namn bli verklighet. Liberalerna har kämpat
sedan 1970-talet för rätten till en egen husläkare. Husläkarreformen 1994 nådde långt under
dåvarande sjukvårdsminister Bo Könbergs (FP/L) tid, men skrotades av följande socialdemokratiska
regering.
Nu måste det äntligen ske! Vi vill att varje invånare får välja en namngiven fast läkarkontakt. Ingen
ska hindras att söka vård annat håll, men för den vardagliga vården ska vi möta ett känt ansikte som
känner våra behov och vår medicinska historia. Det i sin tur innebär att varje läkare behöver kunna
säkra att bara så många personer listar sig, att de säkert kan få vård av god kvalitet. Staten behöver
ta större ansvar för att tillräckligt många specialister utbildas, så att dagens husläkare får fler
kollegor. Patientrelationer och arbetsglädje måste tryggas.
Över hela landet ska engagerade personer ge god och nära vård, utan att själva slitas ut. Sjukvård ska
vara trygg och ge varje människa självbestämmande genom hela livet. Inte konstigare än så.
Lina Nordquist, riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson (L)
Roger Bergebo, Toppkandidat i regionvalet (L)
Karin Bondeson, Toppkandidat i regionvalet (L)